SUDGTL-BGCW-2010-407

МЗ № I-80 относно мерките за организиране и провеждане борбата на органите на МВР за разкриване, предотвратяване и пресичане на терористичната дейност, София, 8 юни 1983 г.

Д. Стоянов

1983

Описание: Създава се постояннодействаща координационна група за оценка на оперативната обстановка по линия на международния и вътрешния тероризъм, както и нови оперативни звена: в ПГУ-ДС - направление за борба срещу международния тероризъм; във ВГУ 17-и отдел за борба срещу международния тероризъм; в Шесто управление - отделение за обезпечаване сигурността на отговорни партийни и държавни ръководители и чуждестранни гости.
Език: bul Страници: 28
Ключови думи: мерки на МВР срещу тероризма ; тероризъм ; България ; МВР ; Бора Сюелкин
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА -М, ф. 1, оп. 11, а.е. 341, л. 182-209

 

 Record created 2010-11-21, last modified 2010-11-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF