SUDGTL-BGCW-2010-406

МЗ № I-90 относно организиране и провеждане на борбата на органите на МВР за разкриване, предотвратяване и пресичане на терористично-диверсионната дейност на противника, София, 5 юни 1986 г.

Д. Стоянов

1986

Описание: Набелязват се нови мерки за усъвършенстване на организационната структура и кадровото укрепване на специализираните звена за борба с терора. В Шесто управление - ДС се създава направление „Т" като специализирано подразделение за борба с терористично-диверсионните посегателства на територията на страната. Усилват се кадрово направлението в ПГУ -ДС за борба с международния тероризъм и 17 отдел във ВГУ - ДС за борба с международния тероризъм.
Език: bul Страници: 31
Ключови думи: VI управление – ДС – Направление Т ; тероризъм ; България ; СССР ; МВР ; КГБ ; ЦРУ ; подривна дейност ; дискредитиране на НРБ
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, Служебен архив, брошура, екз. № 000571, л.1-32

 

 Record created 2010-11-21, last modified 2010-11-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF