SUDGTL-BGCW-2010-404

Структура на направление „ Борба с тероризма" към отдел 04 ПГУ-ДС, София, 28 юни 1983 г.

В. Коцев

1983

Описание: Разписват се задълженията на оперативните работници в направлението.
Език: bul Страници: 2
Ключови думи: Отдел 4 ПГУ-ДС ; направление „Борба с тероризма“ ; тероризъм ; България ; Интерпол ; Черния интернационал ; Нов европейски ред ; Мюсюлмански братя ; Сивите вълци
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. Литерни дела, рег. № 9974, т. VI, л. 144-145

 

 Record created 2010-11-21, last modified 2010-11-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF