SUDGTL-BGCW-2010-403

Изказване на ген.-лейт. Петър Стоянов - началник на Шесто управление на ДС на сбор по проблемите на борбата на органите на МВР срещу тероризма, София, 14 ноември 1984 г.


1984

Описание: Констатира се засилване на заплахата от тероризъм в страната и се прави извод, че досегашната контраразузнавателна работа не отговаря на изискванията на постоянно изострящата се оперативна обстановка. Борбата срещу тероризма се извежда като задача номер едно. За най-изпитано оръжие в борбата с тероризма се сочи агентурата.
Език: bul Страници: 11
Ключови думи: Роналд Рейгън ; насилствена асимилация ; подмяна на турско-арабските имена ; задгранични арменски терористични групи ; вражеска емигрантска организация БОД ; Мюсюлмански братя ; агентура ; управление Кадри ; тероризъм ; България ; МВР ; ЦРУ ; дискредитиране на НРБ ; Петър Стоянов
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - С, Служебен архив, рег. № Лч 31-257, т. I, л. 55-65

 

 Record created 2010-11-21, last modified 2010-11-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF