SUDGTL-BGCW-2010-401

Ориентировка относно основни задачи и насоки за работа по линия „Терор", София, 26 юли 1990 г.

Г. Пилев

1990

Описание: В резултат на настъпилите структурни и организационни промени в системата на МВР към новообразуваната НСЗК за борба с тероризма се създава отдел 08. В документа са очертани основните насоки в неговата работа и препоръки за организацията срещу терористично диверсионната дейност в районните служби за защита на конституцията.
Език: bul Страници: 5
Ключови думи: НСЗК за борба с терора ; Отдел 08 ; линия Терор ; линия Вътрешен тероризъм ; линия Злоумишлени анонимни телефонни обаждания ; линия ЗАТО ; тероризъм ; България
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. VI-Л (Стара Загора), а.е. 271, том IV, л. 181-184

 

 Record created 2010-11-21, last modified 2010-11-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF