@article{Кръстев:11,
   author    = "полк. Кръстев",
   title    = "Информация на РУМНО за
           положението в Полша и Унгария, и
           Суецката криза",
   year     = "1956",
   note     = "Допълнителни коментари и
           бележки относно записа ...",
}