000000011 001__ 11
000000011 037__ $$aDEMO-BOOK-2010-036
000000011 088__ $$aref56-SMART-N7654
000000011 100__ $$aполк. Кръстев
000000011 245__ $$aИнформация на РУМНО за положението в Полша и Унгария, и Суецката криза
000000011 260__ $$c1956
000000011 260__ $$aСофия
000000011 260__ $$bРУМНО
000000011 300__ $$amult. p
000000011 500__ $$aДопълнителни коментари и бележки относно записа ...
000000011 520__ $$aСводка на разузнавателното управление на министерството на народната отбрана относно положението във Унгария и Полша за времето от 26 до 31 Октомври 1956 година. Сводката се базира на сведения на българските военни представители в двете страни.
000000011 6531_ $$aРУМНО
000000011 6531_ $$aСуецка криза 
000000011 6531_ $$aСтудена война
000000011 6531_ $$aУнгария
000000011 6531_ $$aПолша
000000011 6531_ $$aГомулка
000000011 8560_ [email protected]
000000011 8564_ $$uhttp://sudigital.org/888$$zURL
000000011 8564_ $$uhttp://sudigital.org/999$$zURL
000000011 8564_ $$uhttps://lib.sudigital.org/record/11/files/DEMO-BOOK-2010-036.pdf
000000011 8564_ $$uhttps://lib.sudigital.org/record/11/files/License.txt
000000011 8564_ $$uhttps://lib.sudigital.org/record/11/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5.doc
000000011 909C0 $$Y1956
000000011 909C4 $$dhttp://sudigital.org$$pлинк към пълна колекция
000000011 909C4 $$dhttp://sudigital.org$$pвтори линк към източници
000000011 909C4 $$dhttp://sudigital.org$$pтрети линк 
000000011 980__ $$aCWAR