ROMULUS BULGARICUS

Анотация на проекта: Двуезичната електронна библиотека Romulus Bulgaricus е една от най-старите дигитализационни инициативи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Началата ѝ са поставени в далечната 1997 г. от научен екип на Катедрата по класическа филология при ФКНФ на СУ. Основната цел на проекта е създаването на двуезична електронна библиотека от латински текстове и различни техни български преводи от 1878 г. до наши дни. За целта е създадена специална платформа за маркиране с тагове и паралелно подреждане на текстове (parallel text alignment). В резултат от натрупването на материали понастоящем на сайта на проекта се е оформил сериозен паралелен двуезичен латинско-български езиков корпус, който позволява не само запознаване с, но и всестранно изследване на българската преводна рецепция на класическа литература след Освобождението. От 2010 г. Romulus Bulgaricus e част от проекта SUDigital и заглавия от двуезичната библиотека могат да бъдат видени не само на проектния сайт, но и като линкове в секция „Книги“ от библиотеката на портала sudigital.org.


Връзки:
сайт на проекта: http://romulus-bg.net
качени връзки към преводи има на:
http://lib.sudigital.org/collection/Books%20after%201944
http://lib.sudigital.org/collection/Books%20before%201944

Проектен екип: доц. д-р Йоана Сиракова (ръководител), доц. д-р В. Герджикова, гл. ас. д-р Димитър Илиев, ас. Н. Шаранков, Н. Генов (софтуерен специалист).
Методология: Основен елемент от архитектурата на сайта на проекта Romulus Bulgaricus е разработената в сътрудничество с програмиста Николай Генов платформа от типа Content Management System (CMS). Освен нормалните за такъв тип софтуер функционалности, тази платформа дава допълнителната възможност за вмъкване на тагове, които да подравняват автоматично оригинален латински и преводен български текст и да ги представят в потребителската част на сайта паралелно в две колони. Отделно от това потребителят може да се придвижва в по-дългите текстове, избирайки различни книги и глави в тях, а също и да избира дали да вижда двата текста паралелно, само латинския или само българския. Eдин подобен запис в сайта на Romulus Bulgaricus се интегрира в библиотеката на SUDigital
Резултати:
•    В резултат от работата на проектния екип в рамките на проекта SUDigital на сайта на проекта и същевременно като линкове на портала SUDigital са качени следните 36 латински заглавия, общо 141 файла:
1.    Apuleius, Apologia (1 файл)
2.    Apuleius, Florida (1 файл)
3.    Apuleius, Metamorphoses (11 файла)
4.    Aulus Gellius (20 файла)
5.    Cicero, Brutus (1 файл)
6.    Cicero, De republica (6 файла)
7.    Cicero, De legibus (3 файла)
8.    Cicero, De oratore (3 файла)
9.    Cicero, Orator (1 файл)
10.    Cicero, De amicitia (1 файл)
11.    Cicero, De senectute (1 файл)
12.    Cicero, Epistulae ad Atticum (15 файла)
13.    Cicero, Epistulae ad Brutum (1 файл)
14.    Cicero, Epistulae ad familiares (13 файла)
15.    Cicero, In Catilinam (2 файла)
16.    Cicero, Philippicae (4 файла)
17.    Caesar, De bello Alexandrino (1 файл)
18.    Caesar, De bello Africo (1 файл)
19.    Caesar, De bello Gallico (8 файла)
20.    Caesar, De bello civili (3 файла)
21.    Caesar, De bello Hispaniensi (1 файл)
22.    Livius, Ab Urbe condita (16 файла)
23.    Petronius, Satiricon (1 файл)
24.    Plinius, Epistulae (10 файла)
25.    Sallustius, Coniuratio Catilinae (1 файл)
26.    Sallustius, Fragmenta historiarum (5 файла)
27.    Sallustius, Ad Caesarem de republica (2 файла)
28.    Sallustius, Bellum Iugurthinum (1 файл)
29.    Seneca, De ira (3 файла)
30.    Seneca, De brevitate vitae (1 файл)
31.    Seneca, De tranquillitate animi (1 файл)
32.    Seneca, De constantia sapientis (1 файл)
33.    Seneca, De vita beata (1 файл)
34.    Seneca, De consolatione ad Martiam  (1 файл)
35.    Seneca, De consolatione ad Helviam  (1 файл)
36.    Suetonius, Vitae Caesarum (8 файла)


•    Обработени са и са въведени следните 44 български преводни заглавия, някои заедно с бележките към текста, общо 297 файла:

1.    Αпулей, Антология: в: Апология. Антология, прев. Д. Бояджиев, Народна култура, "Хермес", 1990 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
2.    Апулей, Апология: в: Апология. Антология, прев. Д. Бояджиев, Народна култура, "Хермес", 1990 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
3.    Апулей, Златното магаре: в: Апология. Антология, прев. Д. Бояджиев, Народна култура, "Хермес", 1990 (11 файла); вкл. Бележки (11 файла)
4.    Апулей, Луций. Амур и Психея, прев. Б. Пенева, изд. Цвят, 1918 (3 файла); вкл. Бележки (3 файла)
5.    Апулей, Луций. Амур и Психея, прев. Г. Бакалов, 1918 (3 файла); вкл. Бележки (3 файла)
6.    Авъл Гелий, Атически нощи, прев. Вл. Атанасов, Наука и изкуство, С. 1985 (20 файла) ; вкл. Бележки (20 файл)
7.    Цицерон, Брут, или за прочутите оратори: в: За оратора, прев. П. Стоянова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
8.    Цицерон, За държавата: в: За държавата. За законите, прев. М. Костова, Софи - Р, 1994 (6 файла); вкл. Бележки (6 файла)
9.    Цицерон, За законите: в: За държавата. За законите, прев. М. Костова, Софи - Р, 1994 (3 файла); вкл. Бележки (3 файла)
10.    Цицерон, За оратора: в: За оратора, прев. П. Стоянова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992 (3 файла); вкл. Бележки (3 файла)
11.    Цицерон, Лелий или за приятелството, прев. Н. Даскалов, 1930 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
12.    Цицерон, За приятелството: в: Етически трактати, прев. Ю. Филипова, Народна култура, "Хермес", 1984 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
13.    Цицерон, За старостта: в: Етически трактати, прев. Ю. Филипова, Народна култура, "Хермес", 1984 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
14.    Цицерон, Ораторът: в: За оратора, прев. П. Стоянова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
15.    Цицерон, Писма до Атик: в: Избрани писма, прев. Н. Георгиева, Народна култура, "Хермес", 1983 (15 файла); вкл. Бележки (15 файла)
16.    Цицерон, Писма до Брут: в: Избрани писма, прев. Н. Георгиева, Народна култура, "Хермес", 1983 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
17.    Цицерон, Писма до близките: в: Избрани писма, прев. Н. Георгиева, Народна култура, "Хермес", 1983 (13 файла); вкл. Бележки (13 файла)
18.    Цицерон, Речи срещу Катилина: в: Избрани речи, прев. Д. Бояджиев, Наука и изкуство, 1983 (2 файла); вкл. Бележки (2 файла)
19.    Цицерон, Речи срещу Малк Антоний (Филипики): в: Избрани речи, прев. Д. Бояджиев, Наука и изкуство, 1983 (4 файла); вкл. Бележки (4 файла)
20.    Цезар, Александрийската война: в: Исторически съчинения, прев. Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
21.    Цезар, Африканската война: в: Исторически съчинения, прев. Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
22.    Цезар, Галската война: в: Исторически съчинения, прев. Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991 (8 файла); вкл. Бележки (8 файла)
23.    Цезар, Гражданската война: в: Исторически съчинения, прев. Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991 (3 файла); вкл. Бележки (3 файла)
24.    Цезар, Испанската война: в: Исторически съчинения, прев. Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
25.    Тит Ливий, История на Рим, кн. І, прев. М. Марков, Народна култура, 1978 (1 файл) ; вкл. Бележки (1 файл)
26.    Тит Ливий, Достопаметни герои и деяния, прев. Колектив, Народна култура, "Хермес", 1989 (13 файла) ; вкл. Бележки (13 файла)
27.    Петроний, Гощавка у Трималхиона, прев. Г. Кацаров и Б. Геров, БАН, 1956 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
28.    Петроний, Сатирикон, прев. Д. Бояджиев, Народна култура, “Хермес”, 1987/1991 (1 файл); вкл. Бележки (1 файл)
29.    Плиний, Писма, прев. Н. Бакърджиева и В. Тодоранова, Народна култура, "Хермес", 1984 (10 файла) ; вкл. Бележки (10 файла)
30.    Салустий, Съзаклятието на Катилина, прев. Др. Карадимчев, Хемус, 1940 (1 файл) ; вкл. Бележки (1 файл)
31.    Салустий, Заговорът на Катилина, в: Исторически съчинения, прев. М. Марков и Н. Георгиева, Наука и изкуство, 1982 (1 файл) ; вкл. Бележки (1 файл)
32.    Салустий, История – фрагменти: Заговорът на Катилина, в: Исторически съчинения, прев. М. Марков и Н. Георгиева, Наука и изкуство, 1982 (5 файла) ; вкл. Бележки (5 файла)
33.    Салустий, Писма до Цезар за държавата: Заговорът на Катилина, в: Исторически съчинения, прев. М. Марков и Н. Георгиева, Наука и изкуство, 1982 (2 файла) ; вкл. Бележки (2 файла)
34.    Салустий, Югуртинската война: Заговорът на Катилина, в: Исторически съчинения, прев. М. Марков и Н. Георгиева, Наука и изкуство, 1982 (1 файл) ; вкл. Бележки (1 файл)
35.    Салустий, Войната с Югурта, прев. Ат Памуков, 1934 (1 файл)
36.    Сенека, До Новат за гнева, в: Избрани диалози, прев. А. Николова, Наука и изкуство, "Философско наследство", 1987 (3 файла); вкл. Бележки (3 файла)
37.    Сенека, До Павлин за краткостта на живота в: Избрани диалози, прев. А. Николова, Наука и изкуство, "Философско наследство", 1987 (1 файл)  ; вкл. Бележки (1 файл)
38.    Сенека, За краткостта на живота, прев. Д. Дечев, 1926 (1 файл)  ; вкл. Бележки (1 файл)
39.    Сенека, До Серен за спокойствието на духа, в: Избрани диалози, прев. А. Николова, Наука и изкуство, "Философско наследство", 1987 (1 файл)  ; вкл. Бележки (1 файл)
40.    Сенека, До Галион за щастливия живот в: Избрани диалози, прев. А. Николова, Наука и изкуство, "Философско наследство", 1987 (1 файл)  ; вкл. Бележки (1 файл)
41.    Сенека, За щастливия живот, прев. Р. Русев, 1927 (1 файл) ; вкл. Бележки (1 файл)
42.    Сенека, Утешение към Марция: в: Избрани диалози, прев. А. Николова, Наука и изкуство, "Философско наследство", 1987 (1 файл) ; вкл. Бележки (1 файл)
43.    Сенека, Утешение към Хелвия: в: Избрани диалози, прев. А. Николова, Наука и изкуство, "Философско наследство", 1987 (1 файл) ; вкл. Бележки (1 файл)
44.    Светоний, Дванадесетте цезари, прев. Ив. Попова и А. Николова, Народна култура, "Хермес", 1981  (8 файла) ; вкл. Бележки (8 файла)

•    Инкорпориране на новите записи в двуезичната библиотека Romulus Bulgaricus като анотирани със съответните библиографски записи и всички необходими за тях метаданни линкове в раздел „Книги“ на виртуалната библиотека на SUDigital.


•    Технически подобрения в системата за управление на информацията и потребителската част на проектния сайт на Romulus Bulgaricus.

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"