Документи на политически партии, движения и личности на българския преход 1985-2007 г.

Настоящият проект се нарича „Документи на политически партии, движения и личности на българския преход 1985-2007 г.“ Целта на проекта е да се издирят, да се съхранят за бъдещите поколения и да се популяризират чрез дигитализация оригинални архивни материали за българския преход – условно периодът беше отграничен в периода 1985 – 2007 г. В резултат на установени контакти с преки участници в събитията са издирени интересни и неизвестни до момента оригинали на документи на „Екогласност“ – едно от независимите граждански движения, застанали начело на борбата да демокрация и поставили началото на водещата антикомунистическа коалиция „Съюз на демократичните сили“. Документите са дарени на Университетския архив, чиито служители експедитивно оформиха колекцията като фонд с частични постъпления с 69 архивни единици. Екипът на проекта благодари на г-н Георги Аврамов за щедрото му и благородно дело като дарител на ценното документално наследство.

  1. Линк към дигитализираното съдържание:
  2. Проектен екип:

доц. д-р Костадин Грозев, гл. ас. Румяна Маринова – Христиди; г-н Георги Аврамов, г-н Александър Аврамов, Иван Грозев,

  1. Методология:

Целта на проекта е издирване, съхраняване и популяризиране на документи за българския преход – чрез неговите политически партии, масови движения и личности. Поради извършената предварителна работа още при замислянето на проекта основните документи касаят историята на „Екогласност“ – първото независимо гражданско екологично движение, запалило искрата на народното недоволство и довело до онзи взрив на гражданска енергия, направил възможен прехода към демократично общество след 1989 г. Благодарение на съпричастността на филмовия деец и активист на „Екогласност“ Георги Аврамов и неговия син Александър Аврамов – историк по образование стана възможно осъществяването на това документално дарение. Изричната воля на дарителите е документите да бъдат депозирани за постоянно съхранение в Университетския архив на СУ – за да бъдат най-достъпни за изследователите и младите хора, а и като отдаване дължимото както на идеите и личностите, създали „Екогласност“,  така и на Алма матер като място, където тези идеи са намерили почва сред преподаватели, студенти и възпитаници. Колекцията може да се разширява под формата на издирвателска работа на студенти и преподаватели, а освен това към нея може да се прибавят и интервюта с участници в събитията от близкото минало.

 

  1. Резултати: започната работа по издирване, локализиране и запознаване със съдържанието на неизвестни досега оригинални архивни материали за българския преход; преговори с притежателите на документите да ги дарят на СУ и проект СУ-ДИДЖИТАЛ след като помогнат за тяхната обработка; даряване на документите със съответния дарителски акт и грамота за дарителите; създаване на гръбнак на колекцията в Университетския архив;  до момента са депозирани в УА около 400 л оригинални документи и копия на оригинални документи вече обработени по всички правила на архивистиката в 69 архивни единици; продължаване работата по издирване на нови документи за същата колекция. 

 


Софийски университет
"Св. Климент Охридски"