Карти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колекцията има едновременно изследователски, образователни и консервационни цели. Изследователската част на проекта се стреми да представи карти на България, Балканите и света в периода XVIII-XX в., които са подредени на хронологичен и тематичен принцип. Картите са придружени от кратки коментари, представящи произхода им и анализиращи достоверността им. Сравнителният балкански план и включването на общи исторически карти предостави възможността нагледно да се преценят сходствата и различията в „картографирането” на региона и така по-лесно да се илюстрират т.нар. войни на „географските карти”, така характерни за епохата на национализма, а същевременно да се проследи еволюцията на картите. Включили сме напълно „спекулативни” пропагандни карти, като един „документ на времето”. Същевременно тематичното ранообразие допринася за илюстриране на пъстротата на историята и нейното преплитане с други хуманитарни и точни науки. Разбира се, в коментарите към тях се обяснява причината за включването им и спецификите на пропагандното им послание. В своята тематична и хронологична цялост картите образуват атлас-христоматия на света, естествено с акцент върху Балканите. Последното предполага образователната цел на проекта – електронният атлас-христоматия предоставя възможността да се използва като помагало от студенти и преподаватели. В този смисъл е много важна поствизуализацията на проекта чрез която неговият резултат да попадне в конспектите по съответните дисциплини. Накрая, но не на последно място, проектът ще допринесе за съхраняване на източниците, част от които са твърде обемни, което ги прави неудобни за ползване и същевременно допринася за бързото им oвехтяване.