Архиви

В тази колекция са събрани няколко проекта за съхранение на архивен материал от фондовете на Университетския архив, както и на различни обществени организации, които се идентифицират с "Алма матер".