Ръкописни колекции

Кратко описание на колекцията

Псалтир на даскал Филип

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия

Служебен Миней, ХІV в.

Галерия
Галерия

Cod. D. Slavo 15: Кормчия (фрагмент), началото на ХVІ в.

Галерия
Галерия