Новини

НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА

ДИГИТАЛИЗАЦИОННИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

                  ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

                  КОНФЕРЕНЦИИ

                ПУБЛИКАЦИИ

И МНОГО ДРУГИ

Информация за Дигитална библиотека СУ "Св.Климент Охридски"

Дигиталната библиотека СУ "Св.Климент Охридски" sudigital (http://lib.sudigital.org/?ln=bg) е достъпна за студенти в бакалавърска степен на всички специалности от Исторически факултет на Софийски университет с използването на факултетния номер като потребителско име и парола при поискване от системата. За проблеми с достъпа и допълнителна информация се обръщайте към гл. ас. Димитър Григоров на e-mail: 

Полезна информация за дистанционните електронни курсове в Исторически факултет

Полезна информация за дистанционните електронни курсове в Исторически факултет може да намерите в приложените по-долу документи. 

Attachment Размер
Plakat 01.pdf 247.83 KB
Brochure.pdf 483.72 KB

bTV видеорепортаж за СУДиджитал (линк)

bTV видеорепортаж за СУДиджитал (линк)

bTV за СУДиджитал, 20.02.2014 16:25

Телевизия bTV направи репортаж за електронната библиотека СУДиджитал, 20.02.2014 16:25. Той е озаглавен Алма матер с дигитална библиотекаВ репортажа се подчертава, че уникални страници от българската история са качени за първи път в Интернет. Автор е Борислав Лазаров. Заключителна конференция по проекта SUdigital, 20.02.2014

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез Историческия факултет и екипа на проект „SUDigital – Дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство“, изпълняван по договор № ДО02-141/15.12.2008 г. с фонд „Научни изследвания” към МОН, имат удоволствието да Ви поканят на среща-разговор по проблемите на дигитализацията на културно-историческото наследство в Университета. Основен акцент в нея ще бъде представянето на постиженията в работата по проекта за периода 2008 – февруари 2014 г.
Срещата ще се състои на 20 февруари от 9.30 часа в Нова конферентна зала на Софийския университет. За участие са поканени представители на български институции с опит в дигитализацията на културно-историческо наследство. Очакваме споделяне на позитивни резултати и очертаване на перспекитви за бъдещо сътрудничество. 
По-долу е приложена програмата на събитието.
Attachment Размер
Programa_SUDigital_20_02_2014.pdf 5.45 MB

Програма за конференцията ARCHIVES AND SOCIAL MEDIA, 24.02.2014

ARCHIVES AND SOCIAL MEDIA:

A JOINT INITIATIVE OF ARCHIVES STATE AGENCY AND

UNIVERSITY RESEARCH COPMLEX

OF SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

                       

 

February 24th, 2014 (Monday)

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

New Conference Hall, Rectorate

15 “Tsar Osvoboditel” Str.

Sofia 1000

 

9:30 – 10:00                Welcoming

 

Ivan Komitski – Chairman of the Archives State Agency of Bulgaria

Assoc. Prof. Dr. Kostadin Grozev – Faculty of History at Sofia University, University Research Complex Alma Mater

 

10:00 – 11:00              First Panel “Foreign Experience in the Use of Archival Documents in Contemporary Society and Media”

                                    Moderator:Assoc. Prof. Kostadin Grozev

Odile Welfelé , National Archives of France. “Perceptions of archival work by the general public" and more generally, how Archives use Social Media in France.”

Tomi Ahorata, National Archives of Finland.  “How to use social media in binding the archives to society – the use of wikis, Facebook, Twitter and geocaches.”

Beatrice Bürgi, Swiss Federal Archives. “Wikipedian in Residence in the Swiss Federal Archives – approach and realized projects.”

Николай Димитров, I-nature – BG archives digital platform further development with general public participation.

11:00 – 11:15 Coffee Break

 

11:15 – 12:15             Second Panel: Digitization and Society

                                    Moderator:Dr. Dimitar Birov, Sofia University

Христо Христов, България – „Онлайн публикуване на документи за репресивните служби на комунистическия режим“

Dr. Joakim Kemper, Leiter Abteilung Kulturelles Erbe, Stadtarchiv.  “The State of “Archive 2.0” in Germany.”

Zoltán Szatucsek, National archives of Hungary. „The Hungarian experience with archives 2.0”

12:15 – 12:45             Questions and Answers

 

12:45 – 13:45             Lunch:  

 

13:45 – 14:45             Third Panel: Electronic systems for archives and Non-standard promotion of archival documents

 

Moderator: Dr. Dimitar Iliev, Sofia University

 

Tim Gollins, National Archives of Great Britain. “The unintended consequences for openness and transparency in archives of the calls for increased personal privacy in the digital domain.”

 

Orlin Iliev, Archives State Agency, Bulgaria – Bulgarian State Archives‘ electronic systems.

Любомир Благоев, Лабораторията по електронно управление към БАН, “Национална номенклатура на видовете документи и нейната връзка с установяване и поддържане на Семантична оперативна съвместимост при изграждане на е-Управление“.

14:45 – 15:00            Questions and Answers

 

15:00 – 15:15            Break

 

15:15 – 16:15            Third Panel Continued:

 

Moderator: Assoc. Prof. Kostadin Grozev

 

Tonis Turna, National Archives of Estonia. Crowdsourcing in Estonian archives: projects, problems and plans.

Д-р Димитър Илиев, СУ – Уеббазирано съдържание на антични палеографски паметници: технологии, събития и възможности на социалните медии

Доц. д-р Костадин Грозев, СУ – „Проектът SU DIGITAL – портал на библиотека с дигитализирани ресурси на СУ“

 

16:15 – 16:30           Questions and Answers

 

16:30 – 17:00              Conclusions

 

19:00                        Dinner:

 

Attachment Размер
Social_Media_Agenda_conference_02_2014.doc 86 KB